ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอส กรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45
โปรโมชั่นพิเศษ  ค่าบริการตรวจสอบอาคารปี 2559-2561

รับตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


ติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 098-856-9562
 Fax  :  02- 593-4439

E-mail : trsbangkok@gmail.com